Organizarea şi meritele ei

Fiecare dintre noi are anumite activitǎţi, pornind de la cele mai simple, algoritmice, pânǎ la cele complexe, care implicǎ un anumit grad de gândire, de inteligenţǎ. Spre exemplu, pregǎtirea unui mic dejun, aranjarea hainelor, activitǎţi sportive, profesionale şi multe altele.

Astfel, pentru a efectua într-o manierǎ eficientǎ, clarǎ, lipsitǎ de griji activitǎţile pe care le avem de îndeplinit, menţionez cǎ trebuie sǎ fim organizaţi.

Organizarea presupune moduri de a efectua anumite acţiuni într-o manierǎ ordonatǎ, facilǎ, care nu perturbǎ atenţia  şi care nu complicǎ îndemânarea acţiunilor.

Pentru a înţelege cât mai bine cele spuse, afirm cǎ lipsa organizǎrii, care se poate traduce prin dezorganizare, conduce la distragerea atenţiei. Ca rezultat al acestei situaţii, apare dificultatea în a efectua anumite sarcini (de la serviciu, facultate etc. )

Spre exemplu, din cauza dezorganizǎrii, o sarcinǎ care, în mod normal, ar fi trebuit sǎ fie efectuatǎ în 5-10 minute este finalizatǎ în 20-30 de minute. Cu alte cuvinte, apare greutatea în efectuarea sarcinilor care duce la consum inutil de energie şi de timp.

De câte ori nu se întâmplǎ, ca unii dintre noi, sǎ caute o foaie la birou vreo 10 minute pânǎ o gǎsesc, sǎ caute înfuriaţi prin dezordinea de hârţogǎraie de pe masa de lucru, sǎ scrie un rând-douǎ în jumǎtǎţi de orǎ etc.

Organizarea ajutǎ, ne relaxeazǎ şi ne faciliteazǎ efectuarea sarcinilor, ne conferǎ o stare de bunǎstare şi, pe lângǎ aceste lucruri, ne face profesionişti, capabili.

Exista numeroase contexte sociale unde este necesarǎ organizarea. De la viaţa din propria casǎ pânǎ la cea de la serviciu, de la muncǎ pânǎ la distracţie.

Dezorganizarea oboseşte omul deoarece acesta din urmǎ face eforturi uriaşe pentru sarcini care implicǎ doar un miminum de efort.

Mai mult de atât, dezorganizarea stricǎ planurile pe care ni le-am creat. Spre exemplu, ne-am fǎcut un plan ca de la 8:00 pânǎ la 13:00 sǎ mergem la serviciu, dupǎ care de la 14:00 la 16:00 la o întâlnire, iar dupǎ aceea, acasǎ.

Dezorganizarea stricǎ astfel de planuri, deoarece odatǎ cu apariţia ei, intervine şi întârzierea în efectuarea unor acţiuni. Nu mai stǎm la serviciu de la 8:00 pânǎ la 13:00, ci de la 8:00 pânǎ la 14:30, la întâlnire nu mai ajungem, iar acasǎ ne facem apariţia la altǎ orǎ decât cea stabilitǎ. În plus, se prea poate sǎ stricǎm şi planurile celor cu care interacţionǎm.

Efectele benefice ale organizǎrii sunt reprezentate în ordine, câştigare de timp, lipsǎ de stres, profesionalism.

Efectele dezorganizǎrii conduc la obosealǎ, distragere a atenţiei, stricarea planurilor stabilite.

Organizarea îşi are meritele ei!

La fel, pentru întrebǎri, nelǎmuriri, comentarii etc., mǎ puteţi contacta pe acest blog sau la adresa de e-mail: mihaisilviubotezatu@yahoo.com

Numai bine!

Advertisements